Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Lənkəran şəhər Q.Vəliyev adına Mədəniyyət Mərkəzi

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən pilot layihə çərçivəsində 2012-ci ildə Q.Vəliyev adına şəhər mədəniyyət evinin bazasında Q.Vəliyev adına şəhər mədəniyyət mərkəzi yaradılmışdır. Bununla bağlı olaraq rayonda fəaliyyət göstərən bütün klub müəssisələri mərkəzləşdirilərək mədəniyyət mərkəzinin filialları kimi qəbul olunmuşlar. Klub müəssisələrin qeyri-maddi mədəni irs sahəsi üzrə yeni profilləri müəyyənləşdirilmişdir. Hazırda Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzinin filial kimi 66 klub fəaliyyət göstərir.

Ünvan:
Lənkəran şəh.Z.Əliyeva küç 99
Telefon:

(025) 254-17-53

Fax:

(025) 254-17-53

E-mail:

mirzahafiz@mail.ru